Типи та марки цементу

Цементи відрізняються за своїми фізико-технічних характеристиками залежно від того, в яких умовах передбачається їх застосування. Основними якісними характеристиками цементів є міцність на стиск при затвердінні і процентний вміст різних добавок до загального об'єму цементу.

ПЦ II/А-Ш-400

ПЦ портландцемент
II тип
А підтип відсотковім складом добавок 6-20%
Ш добавка шлак
400 міцність кг/см2


За типом

І - Портландцемент (ПЦ I)

II - Портландцемент з добавками (ПЦ II / А-Ш, ПЦ II / Б-Ш, ПЦ II-П, ПЦ II-З, ПЦ II-В, ПЦII / А-К, ПЦII / Б-К)
мінеральні добавки
(Ш- шлак, П - пуцолан, З - зола виносу, В - вапняк, К - композиція мінеральних добавок)
Підтип А - відсотковий склад добавок від 6% до 20%,
Підтип В - процентний склад добавок від 21% до 35%

III - Шлакопортландцемент (ШПЦ III / А, ШПЦ III / Б)
Підтип А - процентний склад клінкеру від 35% до 64%,
Підтип В - процентний склад клінкеру від 20% до 34%

IV - Сульфатостійкий цемент (ПЦЦ IV / А, ПЦЦ IV / Б)
Підтип А - відсотковий склад добавок від 21% до 35%,
Підтип В - процентний склад добавок від 36% до 55%

V - Композиційній цемент (КЦ V / А, КЦ V / Б)
Підтип А - процентний склад клінкеру від 40% до 64%,
Підтип В - процентний склад клінкеру від 20% до 39%

За міцністю

Міцність на стиск позначають цифрою. Цифра вказує на кінцеву міцність для даного цементу. Наприклад, цемент марки 500 повинен витримати навантаження 50,0 МПа або 500 кг/см2.

Марка цементуМіцність при стиску в МПа*, не менше
2 доби7 діб28 діб
300-15,030,0
400-20,040,0
400Р15,0-40,0
50015,0-50,0
500Р25,0-50,0
55020,0-55,0
60025,0-60,0

*10 МПа = 101,97162 кг/см2

За наявністю або відсутністю мінеральних добавок

Цей параметр (Д0, Д5, Д20) цементу в його маркуванні відображає процентний вміст добавок, що перебувають у складі цементної суміші на додаток до клінкеру. Цей показник важливий тому, що відсоток добавок впливає на пластичність і міцність цементу.

Наприклад: Д20 показує 20% добавок, відсутність добавок позначається Д0.

Додаткові позначення

Для визначення специфічних властивостей цементу до складу маркування можуть вводитись додаткові позначення.

Наприклад:
Р - позначення цементу з високо міцністю в ранньому віці;
ПЛ, ГФ - позначення пластифікації і гідрофобізації цементу;
Н - позначення цементу, одержаного на основі клінкеру нормо¬ваного складу
СС – сульфатостійкий цемент.